Pricacyverklaring sesam.events

Deze pagina werd voor het laatst bijgewerkt op 11 april 2020.

Sesam begrijpt dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van Sesam Events Comm. V. (hierna genoemd “Sesam”, “wij” of “ons”). Uw Privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Deze privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op onze websites https://sesam.events en https://www.e-party.be (hierna genoemd de “website” en alle (commerciële) relaties tussen SESAM en haar klanten, propecten en business partners.
Omwille van deze reden verwerken we uw gegevens alleen op een manier die conform is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG / GDPR).
Het bezoeken van de website impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.
De websites van SESAM maken gebruik van cookies. Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van SESAM.

Persoonsgegevens die wij verzamelen

SESAM verzamelt gegevens om efficiënter te kunnen werken en u de beste diensten, aanbiedingen, info en offertes te kunnen bezorgen. U geeft een aantal van deze gegevens (optioneel) rechtstreeks aan ons door, bijvoorbeeld wanneer u een account aanmaakt op onze website, u iets aankoopt via de website, u zich inschrijft voor één van de events, u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, u contact met ons opneemt voor een vraag, offerte of afspraak, u reageert op een openstaande vacature, …

SESAM kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken (zonder dat deze gegevens noodzakelijkerwijs steeds verzameld worden):

 • Naam
 • Voornaam
 • Woonadres
 • Bedrijfsadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/GSM)
 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord
 • Bedrijfsnaam
 • Ondernemingsnummer
 • Info uit BKO
 • Informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de website
 • De inloggegevens van uw mobiel apparaat, alsook geografische locatiegegevens (desgevallend)
 • Communicatievoorkeur
 • Correspondentiegegevens met en uitgaande van SESAM

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld in het kader van:

 • Een samenwerking met SESAM
 • Het gebruik dat u maakt dan de diensten van SESAM
 • Bezoek van de website
 • Het stellen van een vraag aan SESAM
 • Correspondentie met en uitgaande van SESAM

Toestemming van de betrokkene:

U verleent toestemming voor het verzamelen van uw persoonsgegevens bij

 • Het inschrijven voor de nieuwsbrief (al dan niet via de website)
 • Het opvragen van een offerte
 • Het maken van een afspraak
 • Een reactie op een openstaande vacature
 • Het aanmaken van een login
 • Het uitwisselen van Business Cards

De door SESAM veramelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

De persoonlijke informatie die u ons verstrekt, kan worden gebruikt om onze relatie met u te beheren, om de website te verbeteren, onze diensten aan te passen en te verbeteren, …
We gebruiken uw persoonlijke gegevens ook voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om u promotie voor onze diensten toe te sturen, om u als klant te verwerven of te behouden, …
U kunt op elk moment verzoeken dat SESAM stopt met het sturen van communicatie, e-mails, nieuwsbrieven of andere correspondentie. Dit kan kosteloos en zonder verdere motivering, bijvoorbeeld op de uitschrijflink onder aan iedere nieuwsbrief.

Een aantal voorbeelden van onze verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Nieuwsbrief uitsturen
 • Account en login op de website beheren
 • Verzenden van gerichte marketing en reclame
 • Organiseren van events
 • Verzenden van facturen en credit-nota’s
 • Service verbeteren
 • Website verbeteren
 • Behandelen van inschrijvingen voor events
 • Offertes opmaken
 • Marktonderzoeken uitvoeren
 • Behandelen van klachten
 • Reageren op sollicitaties

Hoe lang houden wij uw gegevens bij?

Wij bewaren uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren die in deze Privacy Verklaring worden uiteengezet, tenzij wanneer een langere bewaartermijn noodzakelijk is of gerechtvaardigd is door de wet of door de naleving van een wettelijke verplichting. Indien u verdere informatie wenst omtrent de exacte termijn, kan u ons steeds contacteren.

Wie heeft er toegang tot de gegevens en overdracht van gegevens aan derden

Uw gegevens worden enkel gebruikt door SESAM en haar interne medewerkers. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij wanneer dit noodzakelijk is in het kader van het verlenen van de diensten van SESAM. In voorkomend geval is de derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken conform de bepalingen van de GDPR, en conform de bepalingen in deze Privacy Verklaring.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

SESAM doet er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens optimaal te beschermen. We gebruiken de correcte technische en organisatorische maatregelen zo dat de verwerking ervan voldoet aan de Belgische en Europsese wetgeving.

Uw Rechten van Privacy

Recht van toegang en inzage
U heeft op ieder moment het recht om gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, en van de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Recht op verbetering, beperking en verwijdering
U kan steeds verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Indien u geen nieuwsbrieven meer wenst te ontvangen, kunt u zich op ieder moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven” die zich onderaan iedere nieuwsbrief bevindt.

Recht om informatie te ontvangen

U heeft het recht om (bepaalde) verwerkte en opgeslagen informatie over u te ontvangen in een draagbaar en leesbaar formaat.

Uitzonderingen op deze rechten

Uw recht om geïnformeerd te worden geldt niet wanneer u reeds over deze informatie beschikt (of redelijkerwijze kan beschikken) of wanneer het verstrekken van die informatie onmogelijk blijkt of onredig veel inspanning zou vergen, in het bijzonder bij verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden.

Uw recht om uw gegevens aan te passen en/of te verwijderen geldt niet wanneer een wettelijke verplichting noopt tot het bewaren van deze gegevens, onder andere BTW doeleinden, of wanneer de gegevens nodig zijn voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie of voor de instelling.

Indien een dergelijk verzoek wordt gericht aan SESAM, verbindt SESAM zich ertoe om hierop te antwoorden binnen een termijn van één maand. Deze termijn kan verlengd worden indien het een complex verzoek betreft, of meerdere. Indien SESAM niet ingaat op het verzoek, zal deze de weigering motiveren.

Andere websites

De websites van SESAM bevatten mogelijk hyperlinks naar andere websites. SESAM is in geen geval verantwoordelijk voor het Privacy beleid van andere dan haar eigen websites.

Foto's en video's

Tijdens een door of met Sesam georganiseerd evenement kunnen er sfeerfoto’s worden gemaakt die we daarna gebruiken voor onze website en/of sociale media en/of mailings. Mocht je uit een foto verwijderd willen worden, dan kan dit op eenvoudig verzoek. Neem contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., beschrijf de desbetreffende foto en wij doen zo snel mogelijk het nodige.

Indien wij tijdens het evenement gericht foto’s maken, zullen we jou ter plaatse mondeling om toestemming vragen. Mocht je alsnog willen dat deze foto wordt verwijderd dan kan dit ook op eenvoudig verzoek door contact op te nemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en de desbetreffende foto te beschrijven.

Tijdens een evenement kunnen opnames worden gemaakt die kunnen worden gebruikt om te verspreiden via o.a. web, social media of mailings. De kans bestaat dat je wordt gefilmd. Bij deelname aan het evenement doe je afstand van je portretrecht.

Klachten

U beschikt over het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel +32 (0)2/274 48 00, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Update Privacy Verklaring

Wij behouden het recht deze Privacy Verklaring op ieder moment te wijzigen of te actualiseren. Het is dan ook aangewezen regelmatig de website te bezoeken en de pagina waarop de Privacy Verklaring wordt weergegeven te raadplegen. U zal daarop steeds de datum vinden van de laatste update, en in dat geval de wijzigingen kunnen raadplegen.

Contacteer SESAM

Indien u vragen heeft over deze Privacy Verklaring of over de wijze waarop SESAM uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u ons steeds contacteren via onderstaande gegevens:

SESAM Events Comm. V.
Langblok 20
2260 Westerlo
0479/600 990
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

We sturen 1 x per maand een nieuwsbrief, met enkel en alleen interessante onderwerpen, verslagen en weetjes. Je kan op elk moment uitschrijven.

Emailadres